• Μηχανήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων - Λυμάτων

  • Βιομεμβράνες για MBR - Mitsubishi

  • Trickling Filter Media - ENEXIO

  • Βιοφορείς για MBBR - Enexio

  • Lamella separator - Enexio

  • Μικρο-οργανισμοί - βακτήρια υποστήριξης βιο-επεξεργασίας σε υγρή μορφή (Live liquid Micro-Organisms - L.L.M.O.) της G.E.S. (U.S.A)

Βιολογική εξουδετέρωση οσμών

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Εξουδετέρωση των οσμών στα υγρά με βιολογική δράση, βάσει των προγραμμάτων Live Liquid Micro Organisms (L.L.M.O.) Εξουδετέρωση των οσμών σε: - Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας - Φρεάτια λυμάτων - Αγωγούς λυμάτων Βόθρους - Λιποσυλλέκτες κ.λ.π.