• Μηχανήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων - Λυμάτων

  • Βιομεμβράνες για MBR - Mitsubishi

  • Trickling Filter Media - ENEXIO

  • Βιοφορείς για MBBR - Enexio

  • Lamella separator - Enexio

  • Μικρο-οργανισμοί - βακτήρια υποστήριξης βιο-επεξεργασίας σε υγρή μορφή (Live liquid Micro-Organisms - L.L.M.O.) της G.E.S. (U.S.A)

Διαχυτήρες αέρα - Λεπτής φυσαλίδας - Κεραμικοί - Κυλινδρικοί

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Είναι υψηλής απόδοσης σε Ο2 και είναι ιδιαίτερης αντοχής στα χημικά.
Είναι κατασκευασμένοι από χαλαζιακή άμμο και εποξειδικές ρητίνες.
Προσφέρονται σε σετ των δύο τεμαχίων του μισού μέτρου το κάθε ένα και συνοδεύονται από τα παρελκόμενα στοιχεία. 
Προσφέρονται σε διαφορετική κοκομέτρηση από 60 - 250 microns.