• Μηχανήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων - Λυμάτων

  • Βιομεμβράνες για MBR - Mitsubishi

  • Trickling Filter Media - ENEXIO

  • Βιοφορείς για MBBR - Enexio

  • Lamella separator - Enexio

  • Μικρο-οργανισμοί - βακτήρια υποστήριξης βιο-επεξεργασίας σε υγρή μορφή (Live liquid Micro-Organisms - L.L.M.O.) της G.E.S. (U.S.A)

Διαχυτήρες αέρα - Μεσαίας φυσαλίδας - AIR COMB

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Είναι κατασκευασμένοι από ΑΒS POLYMER και προσφέρονται με την βίδα προσαρμογής.
Είναι σχεδιασμένοι με τέτοια δομή (σχήμα χελώνας), ώστε να μεγιστοποιούν την απόδοσή των τόσο ως προς την παροχή του αέρα, όσο και ως προς το μέγεθος της φυσαλίδας.
Τοποθετούνται με μεγάλη ευκολία και προσαρμόζονται απόλυτα στον κλάδο αέρα. 

κωδικός προϊόντος: AIR_COMB