• Μηχανήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων - Λυμάτων

  • Βιομεμβράνες για MBR - Mitsubishi

  • Trickling Filter Media - ENEXIO

  • Βιοφορείς για MBBR - Enexio

  • Lamella separator - Enexio

  • Μικρο-οργανισμοί - βακτήρια υποστήριξης βιο-επεξεργασίας σε υγρή μορφή (Live liquid Micro-Organisms - L.L.M.O.) της G.E.S. (U.S.A)

Δοσομετρική Αντλία Σειρά Η/HMS

-Σταθερή αντλία με ρύθμιση ταχύτητας και μήκους εμβόλου. -Η τροφοδοσία ρεύματος με συνεχή δειγματολειψία εξασφαλίζει συνεχώς την ίδια ενέργεια στο πηνίο, ώστε να υπάρχει το ίδιο μήκος εμβόλου και το ρεύμα να δίνει μεγαλύτερη ζωή στην αντλία και πιο ακριβή δοσομέτρηση. -Η σειρά Η διατείθεται σε Acrylic, PVDF, Ανοξείδωτη και PP κεφαλή αντλίας. -Όλες οι κεφαλές διατείθενται με self-venting feature εκτός από τις ανοξείδωτες. -Τροφοδοσία ρεύματος: 115-230-24 VDC -Ενεργοποίηση συναγερμού με αισθητήρα παροχής.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Διαθέσιμα μοντέλα 
 

Πίεση bar Παροχή l/h
20 01
18 02
10 04
07 06
04 08
02 16

κωδικός προϊόντος: EMEC_H