• Μηχανήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων - Λυμάτων

  • Βιομεμβράνες για MBR - Mitsubishi

  • Trickling Filter Media - ENEXIO

  • Βιοφορείς για MBBR - Enexio

  • Lamella separator - Enexio

  • Μικρο-οργανισμοί - βακτήρια υποστήριξης βιο-επεξεργασίας σε υγρή μορφή (Live liquid Micro-Organisms - L.L.M.O.) της G.E.S. (U.S.A)

Δοσομετρική αντλία Σειρά F/FMS

Ρύθμιση ταχύτητας εμβόλου με σταθερό έμβολο για χαμηλού κόστους εφαρμογές. Έλεγχος μεγάλου εύρους χωρίς κανένα εξωτερικό pacer, όπως υποδιαίρεση παλμού και moltiplication, 4 - 20 mA, mV, εισαγωγή V, χρονοδιακόπτης και διπλός χρονοδιακόπτης. Διαθέτει μέτρηση pH, δυναμικού ORP (Redox), αγωγιμότητας και cooling tower built-in controllers. Η σειρά F διατείθεται σε PCS, Acrylic, PVDF και PP κεφαλή αντλίας. Τροφοδοσία ρεύματος: 115-230-24 VDC

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Διαθέσιμα μοντέλα
 

Πίεση bar Παροχή l/h
12 1,5
10 2,2
07 03
07 05
05 05
06 06
05 07
01 07
01 09
10 05
05 10
03 11
05 0,2

κωδικός προϊόντος: EMEC_F