• Μηχανήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων - Λυμάτων

  • Βιομεμβράνες για MBR - Mitsubishi

  • Trickling Filter Media - ENEXIO

  • Βιοφορείς για MBBR - Enexio

  • Lamella separator - Enexio

  • Μικρο-οργανισμοί - βακτήρια υποστήριξης βιο-επεξεργασίας σε υγρή μορφή (Live liquid Micro-Organisms - L.L.M.O.) της G.E.S. (U.S.A)

Δοσομετρική αντλία Σειρά G/GMS

Ρύθμιση ταχύτητας εμβόλου με σταθερό έμβολο για χαμηλού κόστους εφαρμογές. Έλεγχος μεγάλου εύρους χωρίς κανένα εξωτερικό pacer, όπως υποδιαίρεση παλμού και moltiplication, 4 - 20 mA, mV, εισαγωγή V και χρονοδιακόπτης με ειδοποίηση εκκίνησης εισόδου. Διαθέτει ενσωματωμένα όργανα μέτρησης pH και δυναμικού ORP (Redox). Η σειρά F διατείθεται σε Acrylic, PVDF, Ανοξείδωτη και PP κεφαλή αντλίας. Τροφοδοσία ρεύματος: 115-230-24 VDC

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Διαθέσιμα μοντέλα
 

Πίεση bar Παροχή l/h
20 01
18 02
15 03
20 05
10 05
12 07
07 07
10 10
05 10
05 15
01 15
04 20
03 30
01 50
00 100

κωδικός προϊόντος: EMEC_G

Συνδεδεμένα Αρχεία