• Μηχανήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων - Λυμάτων

  • Βιομεμβράνες για MBR - Mitsubishi

  • Trickling Filter Media - ENEXIO

  • Βιοφορείς για MBBR - Enexio

  • Lamella separator - Enexio

  • Μικρο-οργανισμοί - βακτήρια υποστήριξης βιο-επεξεργασίας σε υγρή μορφή (Live liquid Micro-Organisms - L.L.M.O.) της G.E.S. (U.S.A)

Δοσομετρική αντλία Σειρά V/VMS

Η νέα σειρά V διατείθεται σε PCS, Acrylic, PVDF και PP κεφαλή αντλίας. Τροφοδοσία ρεύματος: 115-230-12-24 VDC

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Διαθέσιμα μοντέλα 
 

Πίεση bar Παροχή l/h
01 16
03 10
04 08
05 10
05 12
10 04
10 05
10 10
15 02
15 04
15 05
18 02
18 04
20 01

κωδικός προϊόντος: EMEC_V