• Μηχανήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων - Λυμάτων

  • Βιομεμβράνες για MBR - Mitsubishi

  • Trickling Filter Media - ENEXIO

  • Βιοφορείς για MBBR - Enexio

  • Lamella separator - Enexio

  • Μικρο-οργανισμοί - βακτήρια υποστήριξης βιο-επεξεργασίας σε υγρή μορφή (Live liquid Micro-Organisms - L.L.M.O.) της G.E.S. (U.S.A)

Δοσομετρική Αντλία CMS A/D

-Αντλία με βάση με μικροεπεξεργαστή, αναλογικό χειρισμό, χειροκίνητη ρύθμιση εμβόλου, ρύθμιση συχνότητας εμβόλου και level control. -Η τροφοδοσία ρεύματος με συνεχή δειγματολειψία εξασφαλίζει συνεχώς την ίδια ενέργεια στο πηνίο, ώστε να υπάρχει το ίδιο μήκος εμβόλου και το ρεύμα να δίνει μεγαλύτερη ζωή στην αντλία και πιο ακριβή δοσομέτρηση. -Η σειρά CMS διατείθεται σε Acrylic, PVDF, Ανοξείδωτη και PP κεφαλή αντλίας. -Όλες οι κεφαλές διατείθενται με self-venting feature εκτός από τις ανοξείδωτες. -Τροφοδοσία ρεύματος: 115-230-24 VDC

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Διαθέσιμα μοντέλα

 

 

Πίεση bar Παροχή l/h
25 05
15 10
07 20
03 40
02 60

 

κωδικός προϊόντος: EMEC_C