• Μηχανήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων - Λυμάτων

  • Βιομεμβράνες για MBR - Mitsubishi

  • Trickling Filter Media - ENEXIO

  • Βιοφορείς για MBBR - Enexio

  • Lamella separator - Enexio

  • Μικρο-οργανισμοί - βακτήρια υποστήριξης βιο-επεξεργασίας σε υγρή μορφή (Live liquid Micro-Organisms - L.L.M.O.) της G.E.S. (U.S.A)

Εμβαπτιζόμενος αεριστήρας AIRGET

Αερισμός αποβλήτων - λυμάτων, ιλύος, αναμιξη - ομογενοποίηση αποβλήτων

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Εφαρμογή: Αερισμός αποβλήτων - λυμάτων, ιλύος, αναμιξη - ομογενοποίηση αποβλήτων

Όγκος αναρρόφούμενου αέρα:

53 ÷ 240 Nm³/h
Βάθος υγρών: 3 ÷ 6 mt.
Διάμετρος αγωγού αναρρόφησης αέρα: DN 50÷ DN 125
Εγκατεστημένη ισχύς: 2,2 ÷ 30 kW
Αριθμός στροφών [rpm] 1450

κωδικός προϊόντος: AIRGET