• Μηχανήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων - Λυμάτων

  • Βιομεμβράνες για MBR - Mitsubishi

  • Trickling Filter Media - ENEXIO

  • Βιοφορείς για MBBR - Enexio

  • Lamella separator - Enexio

  • Μικρο-οργανισμοί - βακτήρια υποστήριξης βιο-επεξεργασίας σε υγρή μορφή (Live liquid Micro-Organisms - L.L.M.O.) της G.E.S. (U.S.A)

Πληρωτικά Υλικά Βιολογικής Επεξεργασίας (tricling filter) της Γερμανικής εταιρείας ΕΝΕΧΙΟ

 

 

 

Πληρωτικό πλαστικό υλικό διατεταγμένης στοιβάσεως,

-          Διασταυρούμενων ή κάθετων καναλιών.

-          Συναρμολογούμενα στοιχεία επί τόπου του έργου.

 

 

 

Για εφαρμογές σε :

·       Βιοπύργους 
·         Βιορότορες
·       Εμβαπτιζόμενα
·         Πύργους  Ψύξης

 

(Από 100-230 m2/m3 υλικού)

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 

-          Μεγάλη εξοικονόμηση χώρου – Ανάπτυξη καθ’ ύψος σε βιοπύργους.

-          Αποφυγή εκσκαφών – Μεγάλη μείωση μπετοκατασκευών

-          Δραματική μείωση του λειτουργικού κόστους (κατανάλωση ενέργειας) – προσρόφηση του O2 από την ατμόσφαιρα.

-          Μέγιστος χρόνος επαφής των υγρών με τη βιομάζα και τον αέρα

-          Ανθεκτικότερη σαν μέθοδος σε δύσκολα απόβλητα

-          Μικρότερη παραγωγή ιλύος 

-          Εύκολη εφαρμογή για επέκταση – αναβάθμιση σε υπάρχοντα συστήματα με ελάχιστο κόστος

    Εφαρμογή σαν πρώτη ή τελική βαθμίδα βιολογικής επεξεργασίας.

 

Περισσότερες πληροφορίες στα Αγγλικά μπορείτε να βρείτε και στον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας:

2H BIODEK® CROSS-FLUTED FILLS

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Βιόφιλτρων Κάθετης-Ροής
 

Μοντέλο Υλικό Ειδική Επιφάνεια [m2/m3] Μεγ. Μήκος [mm] Μεγ. Πλάτος [mm] Ύψος [mm]
FC33.07
FB33.07
PVC 140 2.400 900 300
600
FC33.19
FB33.19
PVC 110 2.400 900 300
600
FC33.27
FB33.27
PVC 90 2.400 900 600
KEP PP* 150 2.400 600 300
600
KVP318
KVP618
PP* 150 2.400 900 300
600
KVP323
KVP623
PP* 125 2.400 900 300
600
KVP320
KVP620
PP* 150 2.400 900 300
600

Πλεονεκτήματα 

- Υψηλή λειτουργική αξιοπιστία
Περιορίζει τη συσσώρευση του στερεού και πυκνού βιοφίλμ
-Βέλτιστη απομάκρυνση των στερεών σωματιδίων
Χάρη στα κάθετα κανάλια και τις μεταξύ τους ανοιχτές επαφές
-Αυτοστηριζόμενη δομή
Ικανότητα να δέχεται μεγάλο βάρος χάρη στο μεταβλητό πάχος του
-Υψηλή ανθεκτικότητα στη διάβρωση
Χάρη στα διπλής πτύχωσης ή ενισχυμένα PP άκρα
-Χαμηλή πτώση πίεσης
Χάρη στην κάθετη κατεύθυνση όλων των καναλιών
-Μακρόχρονη διάρκεια λειτουργίας και μεγάλος χρόνος ζωής του υλικού
Χάρη στην ανθεκτικότητα του PP και PVC σε χημικά, βακτήρια και ακτινοβολία UV

Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Βιόφιλτρων Διασταυρούμενης-Ροής
 

Μοντέλο Υλικό Ειδική Επιφάνεια [m2/m3] Μεγ. Μήκος [mm] Μεγ. Πλάτος [mm] Ύψος [mm]
KFP312/612
KFC312/612
PP
PVC
240 2.400 600 300
600
KFP319/619
KFC319/619
PP
PVC
150 2.400 600 300
600
KFP327/627
KFC327/627
PP
PVC
125 2.400 600 300
600
KFP338/638
KFC338/638
PP
PVC
70 2.400 600 300
600
FC10.12
FB10.12
PVC 243 2.400 600 300
600
FC10.19
FB10.19
PVC 148 2.400 600 300
600
FC10.27
FB10.27
PVC 103 2.400 600 300
600

Πλεονεκτήματα

-Άριστη μεταφορά θερμότητας και μάζας
Χάρη στην υψηλή μίξη που επιτυγχάνεται από την διασταυρούμενης ροής δομή
-Υψηλή ανθεκτικότητα στη διάβρωση
Χάρη στα διπλής πτύχωσης PVC ή ενισχυμένα PP άκρα
-Αυτοστηριζόμενη δομή
Ικανότητα να δέχεται μεγάλο βάρος χάρη στο μεταβλητό πάχος του
-Προσαρμοστικότητα υλικού και διαστάσεων
Προσαρμογή στις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη
-Μακρόχρονη διάρκεια λειτουργίας και μεγάλος χρόνος ζωής του υλικού
Χάρη στην ανθεκτικότητα του PP και PVC σε χημικά, βακτήρια και ακτινοβολία UV

Συνδεδεμένα Αρχεία