• Μηχανήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων - Λυμάτων

  • Βιομεμβράνες για MBR - Mitsubishi

  • Trickling Filter Media - ENEXIO

  • Βιοφορείς για MBBR - Enexio

  • Lamella separator - Enexio

  • Μικρο-οργανισμοί - βακτήρια υποστήριξης βιο-επεξεργασίας σε υγρή μορφή (Live liquid Micro-Organisms - L.L.M.O.) της G.E.S. (U.S.A)

Πληρωτικό υλικό δεξαμενών ταχείας καθίζησης Lamella Separators – 2H TUBEdek® της Γερμανικής εταιρείας ΕΝΕΧΙΟ

Συναρμολογούμενα στοιχεία κεκλιμένου επιπέδου από PP ή PVC. Κατάλληλα για την ταχεία καθίζηση σε δεξαμενές καθίζησης αποβλήτων ή πόσιμου νερού, σε ελαιοδιαχωριστήρες κλπ. 
Αυξάνουν την απόδοση των δεξαμενών από 100% έως 400% και σε υπάρχουσες δεξαμενές καθίζησης. 

·         Δεξαμενές προκαθίζησης αποβλήτων

 

·         Δεξαμενές τελική καθίζησης αποβλήτων
·         Δεξαμενές καθίζησης πόσιμου νερού
 

 

 

-          Επιτάχυνση της καθίζησης από 100% έως 400%

-          Εγκαθίσταται και σε υπάρχουσες δεξαμενές καθίζησης

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

-          Μείωση του απαιτούμενου χώρου

-          Μείωση του κόστους κατασκευής των δεξαμενών από μπετόν ή μεταλλικές

-          Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή.

-          Πολλαπλασιασμός της απόδοσης και σε υπάρχουσες δεξαμενές καθίζησης.

 

Περισσότερες πληροφορίες στα Αγγλικά μπορείτε να βρείτε και στον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας:

2H TUBEDECK® LAMELLA CLARIFIERS

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

1. Τεχνολογία Διαχωρισμού Λαμέλας 2H TUBEdek®

Πίνακας Τυπικών εφαρμογών Λαμέλας 2H TUBEdek®
 

Μοντέλο FS 41.84 FS 41.62
FS 41.50
FS 42.50 KLP 638
Πόσιμο και επεξεργάσιμο νερό - Υψηλού φορτίου επιφανειακό νερό Επιφανειακό νερό
Υπόγεια ύδατα
Νερό με χαμηλή συγκέντρωση στερεών
Υγρά απόβλητα-
Λύματα
Πρωτοβάθμια καθίζηση
Επεξεργασία ενεργού ιλύος με χαμηλό όγκο λάσπης
Όμβρια Υδατοκαλλιέργεια
Κροκυδωμένα νερά
Όμβρια
Υδατοκαλλιέργεια

 

Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Λαμέλας 2H TUBEdek®
 

Μοντέλο FS 41.84
 
FS 41.62 FS 41.50 FS 42.50 KLP 638
Υλικό PVC
PPTV
PPTV PVC
PPTV
PPTV PPTV
Περιοχή καθίζησης/
κλίση 60°[m2/m3]
6.25 8 11 12 15
Περιοχή καθίζησης/
κλίση 55°[m2/m3]
7 9 13 13.5 -
Κάθετο ύψος στοιχείου [mm] 700-2000 κατόπιν ζήτησης 500-2000 500-1000 610
Κάθετο ύψος τυπικού στοιχείου [mm] 1000/1500 1000 1000 1000 610
Μήκος βήματος λαμέλας [mm] 83(+/-1) 64(+/-1) 45(+/-1) 43(+/-1) 33(+/-1)
Υδραυλική ακτίνα [cm] 2,6 2,5 1,7 1,6 1,7
Θερμοκρασία συνεχούς λειτουργίας

Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας PVC(C°)

55

60(μικρή περίοδος)

- 55

60(μικρή περίοδος)

- -
Θερμοκρασία συνεχούς λειτουργίας

Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας PPTV(C°)

70

80(μικρή περίοδος)

70

80(μικρή περίοδος)

70

80(μικρή περίοδος)

70

80(μικρή περίοδος)

70

80(μικρή περίοδος)

 

Πλεονεκτήματα

-Αποδοτικότητα επεξεργασίας
Επίτευξη ταχείας καθίζησης χάρη στα κανάλια τύπου 'chevron'

-Προσαρμοστικότητα διαστάσεων
Το υλικό TUBEdek® μπορεί να προσαρμοστεί σε όλα τα είδη σχήματος και κλίσεως και μπορεί να κοπεί και να διαμορφωθεί περαιτέρω

-Εύκολη μεταχείρηση υλικού
Απλή μέθοδος συναρμολόγησης, επί τόπου, που μειώνει το κόστος και ασφαλής μεταφορά σε οποιοδήποτε μέρος

-Εξελιγμένο σύστημα στήριξης
Με ανοξείδωτο χάλυβα και ειδικά διαμορφωμένες ίνες γυαλιού ενισχυμένες με πλαστικές δεσμές που μειώνουν τον στροβιλισμό και την απόθεση λάσπης

-Ισχυρή και υψηλή ποιότητα υλικού
Το υλικό TUBEdek® προσφέρει υψηλή σταθερότητα στοιχείων για εύκολη συντήρηση - το πολυπροπυλένιο (PP) χαρακτηρίζεται για τις υψηλές προδιαγραφές του σε εφαρμογές πόσιμου νερού 

2.Σύστημα Υποστήριξης της Τεχνολογίας Διαχωρισμού 2H TUBEdek®

H ENEXIO προσφέρει σύστημα υποστήριξης της Λαμέλας 2H TUBEdek® που μειώνει τα αποθέματα λάσπης καθώς και τους στροβιλισμούς κατά την επεξεργασία.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΗΞΗΣ TUBEdek®

Συνδεδεμένα Αρχεία