• Μηχανήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων - Λυμάτων

  • Βιομεμβράνες για MBR - Mitsubishi

  • Trickling Filter Media - ENEXIO

  • Βιοφορείς για MBBR - Enexio

  • Lamella separator - Enexio

  • Μικρο-οργανισμοί - βακτήρια υποστήριξης βιο-επεξεργασίας σε υγρή μορφή (Live liquid Micro-Organisms - L.L.M.O.) της G.E.S. (U.S.A)

Πληρωτικό Υλικό πύργων ψύξεως

ΠΛΗΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΕΩΣ

 

Περισσότερες πληροφορίες στα Αγγλικά μπορείτε να βρείτε και στον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας:

2H BIODEK® COOLING TOWERS COMPONENTS

 

 

 

- Ζητήστε μας τα ειδικά φυλλάδια

- Επικοινωνήστε με τους Τεχνικούς μας