• Μηχανήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων - Λυμάτων

  • Βιομεμβράνες για MBR - Mitsubishi

  • Trickling Filter Media - ENEXIO

  • Βιοφορείς για MBBR - Enexio

  • Lamella separator - Enexio

  • Μικρο-οργανισμοί - βακτήρια υποστήριξης βιο-επεξεργασίας σε υγρή μορφή (Live liquid Micro-Organisms - L.L.M.O.) της G.E.S. (U.S.A)

Σειρά οργάνων ελέγχου

Η σειρά L έχει επίτοιχα όργανα "compact"και φιλικά πρός τον χρήστη για την μέτρηση και τον έλεγχο διαφόρων παραμέτρων

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Η σειρά L έχει επίτοιχα όργανα "compact"και φιλικά πρός τον χρήστη για την μέτρηση και τον έλεγχο του 
pH
το Redox (ORP)
το υπολοιματικό χλώριο
την Αγωγιμότητα
και την Θολερότητα

Παρέχει ακριβείς και αξιόπιστες μετρήσεις.

Η σειρά L είναι ο ιδανικός συνεργάτης για τα συστήματα χημικής επεξεργασίας

Η περιοχή των εφαρμογών είναι:

- Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
- Επεξεργασία πόσιμου νερού
- πύργοι ψύξης
- λέβητες
- χημική βιομηχανία
- πισίνες
... και άλλα πολλά. 
κωδικός προϊόντος: EMEC_L