• Μηχανήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων - Λυμάτων

  • Βιομεμβράνες για MBR - Mitsubishi

  • Trickling Filter Media - ENEXIO

  • Βιοφορείς για MBBR - Enexio

  • Lamella separator - Enexio

  • Μικρο-οργανισμοί - βακτήρια υποστήριξης βιο-επεξεργασίας σε υγρή μορφή (Live liquid Micro-Organisms - L.L.M.O.) της G.E.S. (U.S.A)

Σειρά H

 Φέρουν χoάνη υποδοχής και είναι κατάλληλες για προϊόντα με πολύ υψηλό ιξώδες, όπως κέικ αφυδατωμένης λάσπης. 

-Μέγιστη Παροχή: 200 m3/h
-Μέγιστη Πίεση:48 bar
-Μέγιστη θερμοκρασία:180°C
-Διαθέσιμα μεγέθη:από 020-2 έως 520-1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Η αντλία με χοάνη φέρει ιμάντα τροφοδοσίας που δύναται να μεταφέρει προϊόντα με υψηλό ιξώδες και αυξημένο ποσοστό ξηρού στερεού φορτίου γύρω στο 17%.

Η χοάνη χρησιμοποείται για τα παρακάτω προϊόντα:
-Αποξηραμένες λάσπες με πάνω από 17% ξηρό στερεό φορτίο
-Κονιάματα
-Πάστα κυτταρίνης
-Απορρίμματα ψαριών
-Μαλακό πάγο
-και πολλά άλλα
κωδικός προϊόντος: NOVA_ROTORS_H