• Μηχανήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων - Λυμάτων

  • Βιομεμβράνες για MBR - Mitsubishi

  • Trickling Filter Media - ENEXIO

  • Βιοφορείς για MBBR - Enexio

  • Lamella separator - Enexio

  • Μικρο-οργανισμοί - βακτήρια υποστήριξης βιο-επεξεργασίας σε υγρή μορφή (Live liquid Micro-Organisms - L.L.M.O.) της G.E.S. (U.S.A)

Συσκευές όζοντος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Εξουδετέρωση των οσμών και απολύμανση του αέρα με συσκευές ΟΖΟΝΤΟΣ υψηλής τεχνολογίας. Mερικές από τις εφαρμογές σε:
- Αντλιοστάσια
- Εσχαρώσεις
- Λιποσυλλέκτες
- Χώρους πρεσών 
- Χώρους εκτροφής χοιρινών, βοοειδών κ.λ.π.
- Χώρους συγκέντρωσης απορριμμάτων
- Χώρους εργασίας ή παραγωγής 
- Απορροφητήρες εστιατορίων 
- Αποθήκες, ψυγεία, εργαστήρια τροφίμων 
- Καμινάδες εργοστασίων 
- Εξαερισμούς κτιρίων