• Μηχανήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων - Λυμάτων

  • Βιομεμβράνες για MBR - Mitsubishi

  • Trickling Filter Media - ENEXIO

  • Βιοφορείς για MBBR - Enexio

  • Lamella separator - Enexio

  • Μικρο-οργανισμοί - βακτήρια υποστήριξης βιο-επεξεργασίας σε υγρή μορφή (Live liquid Micro-Organisms - L.L.M.O.) της G.E.S. (U.S.A)

Σύστήματα για Lagoons με πλωτήρες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

EDI Advanced Treatment Lagoon Activated Sludge (ATLASTM) Το σύστημα ATLAS έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά: 1) Αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων συστημάτων ή χρήση με καινούργια συστήματα. 2) Οικονομική εγκατάσταση που επιτυγχάνει πλήρη επεξεργασία υψηλού επιπέδου για τα BOD και TSS με έλεγχο αμμωνίας και θρεπτικών. 3) Μικρό κόστος λειτουργίας χρησιμοποιώντας τα δοκιμασμένα, υψηλής απόδοσης συστήματα αερισμού EDI FlexAirTM, με ιστορικό αποτελεσματικής λειτουρίας πάνω από 20 χρόνια. 4) Επιλογή πολλαπλών επεξεργασιών στο παλίσιο λειτουργίας του ATLAS. 5) Επιλογή βαθμίδων επεξεργασίας για μακρόχρονη βιωσιμότητα της εγκατάστασης. 6) Μειωμένες απαιτήσεις σε χώρο. 7) Πλήρης απόδοση όλο το χρόνο σε θερμά ή ψυχρά κλίματα. 8) Ελάχιστη απαίτηση σε έλεγχο, επίβλεψη, ή συντήρηση, σε συμβατικά συστήματα lagoon. 9) Απλή, οικονομική και μακροχρόνια διαχείριση λάσπης χρησιμοποιώντας την σταθερότητα και την αποθήκευση των συστημάτων lagoon.