• Μηχανήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων - Λυμάτων

  • Βιομεμβράνες για MBR - Mitsubishi

  • Trickling Filter Media - ENEXIO

  • Βιοφορείς για MBBR - Enexio

  • Lamella separator - Enexio

  • Μικρο-οργανισμοί - βακτήρια υποστήριξης βιο-επεξεργασίας σε υγρή μορφή (Live liquid Micro-Organisms - L.L.M.O.) της G.E.S. (U.S.A)

Σύστημα αερισμού ECOGET

Εφαρμογή: Αερισμός αποβλήτων - λυμάτων, αναμιξη - ομογενοποίηση αποβλήτων

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Εφαρμογή: Αερισμός αποβλήτων - λυμάτων, αναμιξη - ομογενοποίηση αποβλήτων

Παροχή: 100 ÷ 1200 m³/h aria aspirata
Διάμετρος αγωγού: 1" ÷ DN 200
Ισχύς: 1,5 ÷ 35 kW 
Στροφές: 1450 - 2900 rpm

κωδικός προϊόντος: ECOGET