• Μηχανήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων - Λυμάτων

  • Βιομεμβράνες για MBR - Mitsubishi

  • Trickling Filter Media - ENEXIO

  • Βιοφορείς για MBBR - Enexio

  • Lamella separator - Enexio

  • Μικρο-οργανισμοί - βακτήρια υποστήριξης βιο-επεξεργασίας σε υγρή μορφή (Live liquid Micro-Organisms - L.L.M.O.) της G.E.S. (U.S.A)

Φυσητήρες αέρος φυγοκεντρικοί 2ΒΗ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών των φυσητήρων 2BH
 

Τύπος Ισχύς [kW] Ενδεικτικές παροχές αέρος [m3/h/mbar]
2BH1 300-7A H 16 0,40 20 [m3/h]/120 mbar
2BH1 400-7A H 16 0,85 65 [m3/h]/140 mbar
2BH1 400-7A H 26 1,30 45 [m3/h]/180 mbar
2BH1 500-7A H 26 1,50 90 [m3/h]/180 mbar
2BH1 500-7A H 36 2,20 60 [m3/h]/240 mbar
2BH1 600-7A H 26 3,00 135 [m3/h]/260 mbar
2BH1 600-7A H 37 4,00 107 [m3/h]/300 mbar
2BH1 410-7H C 36 1,75 75 [m3/h]/260 mbar
2BH1 410-7H H 46 2,20 65 [m3/h]/300 mbar
2BH1 510-7H H 46/(2) 3,00 115 [m3/h]/300 mbar
2BH1 510-7H H 57/(2) 4,00 100 [m3/h]/350 mbar
2BH1 610-7H H 37/(2) 4,30 230 [m3/h]/300 mbar
2BH1 610-7H H 47/(2) 5,50 200 [m3/h]/400 mbar