• Μηχανήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων - Λυμάτων

  • Βιομεμβράνες για MBR - Mitsubishi

  • Trickling Filter Media - ENEXIO

  • Βιοφορείς για MBBR - Enexio

  • Lamella separator - Enexio

  • Μικρο-οργανισμοί - βακτήρια υποστήριξης βιο-επεξεργασίας σε υγρή μορφή (Live liquid Micro-Organisms - L.L.M.O.) της G.E.S. (U.S.A)

1. Επιφανειακοί Αεριστήρες Low Speed

- Είναι κατασκευασμένοι από fiber glass με ενσωματωμένο ανοξείδωτο σκελετό.
- Διαθέτουν turbo διατομή η οποία μεγιστοποιεί την απόδοσή των.
- Διατίθενται με μειωτήρες PLANETARY, COAXIAL ή PARALLEL AXIS σε χαμηλές ή υψηλές στροφές ή με δύο ταχύτητες.
- Μπορούν να εγκατασταθούν σε σταθερές γέφυρες ή σε ειδικούς πλωτήρες.
- Είναι εύκολοι στην εγκατάσταση και συντήρηση.
- Παρέχουν υψηλότατες αποδόσεις σε Ο2 σε σύγκριση με άλλους επιφανειακούς αεριστήρες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Μοντέλο EU-MS Ισχύς kW Μέγιστη μεταφορά οξυγόνου kgO2/h
2 2,2 4,9
4 4 9
5 5,5 13
7 7,5 18
11 11 25
15 15 33
18 18 42
22 22 55
30 30 64
37 37 80
45 45 95
55 55 120