• Μηχανήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων - Λυμάτων

  • Βιομεμβράνες για MBR - Mitsubishi

  • Trickling Filter Media - ENEXIO

  • Βιοφορείς για MBBR - Enexio

  • Lamella separator - Enexio

  • Μικρο-οργανισμοί - βακτήρια υποστήριξης βιο-επεξεργασίας σε υγρή μορφή (Live liquid Micro-Organisms - L.L.M.O.) της G.E.S. (U.S.A)

1. Λοβοειδείς Φυσητήρες Αέρος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Οι φυσητήρες τριών λοβών προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα στη χρήση τους, σε σύγκριση με τους φυσητήρες δύο λοβών, γιατί έχουν: 

-Μεγαλύτερη ακαμψία

-Καλύτερη ισορροπια: xάρη στην πιο ομοιόμορφη κατανομή της μάζας

-Μεγαλύτερη πίεση στην κατάθλιψη: χάρη στα δύο δυναμικά σημεία στεγάνωσης του ρότορα με το κέλυφος

-Μείωση απωλειών αποδοτικότητας

Επιπρόσθετα, η τεχνολογία έχει καταφέρει να μειώσει τα αρνητικά χαρακτηριστικά των φυσητήρων τριών λοβών:

-Μικρότερο εκτόπισμα

-Παραμονή αέρα μεταξύ των ροτόρων που είχε σαν αποτέλεσμα: 
απώλεια ενέργειας(υπερθέρμανση,θόρυβος) 

Μοντέλα φυσητήρων τριών λοβών :

Μοντέλο - Παροχή m3/h (Δρ=400mbar, Rpm min=>max) Bora103 - Από 110 εώς 410m3
Bora163 - Από 240 εώς 760 m3
Bora233 - Από 280 εώς 870 m3
Bora293 - Από 370 εώς 1090 m3
Bora353 - Από 480 εώς 1360 m3
Bora463 - Από 510 εώς 1550 m3
Bora673 - Από 620 εώς 2250 m3
Bora883 - Από 760 εώς 2750 m3

κωδικός προϊόντος: