• Μηχανήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων - Λυμάτων

  • Βιομεμβράνες για MBR - Mitsubishi

  • Trickling Filter Media - ENEXIO

  • Βιοφορείς για MBBR - Enexio

  • Lamella separator - Enexio

  • Μικρο-οργανισμοί - βακτήρια υποστήριξης βιο-επεξεργασίας σε υγρή μορφή (Live liquid Micro-Organisms - L.L.M.O.) της G.E.S. (U.S.A)

7. Αυτόματες Μονάδες Προετοιμασίας Υγρού Πολυηλεκτρολύτη

- Πλήρως ανοξείδωτες - Πλήρης για αυτόματη λειτουργία - Με ή χωρίς σύστημα δοσομέτρησης - Τελευταίας τεχνολογίας για ασφαλή και ευέλικτη λειτουργία Για περισσότερες πληροφορίες επισκευθείτε το www.tecknofanghi.it

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Οι μονάδες αυτές παράγονται σε δύο μοντέλα, ένα για την προετοιμασία 2000 l/h διαλύματος και ένα για την παραγωγή 6000 l/h. Η διαδικασία λειτουργίας ελέγχεται μέσω ενός ψηφιακού χειριστηρίου με οθόνη, και γίνεται με την εξής σειρά: -Αρχικά το νερό διέρχεται από μια μονάδα ελέγχου νερού, όπου ρυθμίζεται η ποσότητα και η πίεσή του. Ύστερα περνάει από ένα στατικό αναδευτήρα, όπου και γίνεται η πρώτη του επαφή με το μίγμα. -Το μίγμα δοσομετρείται από μια ειδική αντλία υψηλού ιξώδους (55000 cps) με μεταβλητή ροή. -Στο στάδιο αυτό το διάλυμα νερού/πολυηλεκτρολύτη εισέρχεται στην δεξαμενή παραμονής και αποθήκευσης, από όπου απομακρύνεται προς το σημείο χρήσης. Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται το λιγότερο σε 20 λεπτά, για την επαρκή παραμονή ακόμα και των πιο "δύσκολων" μιγμάτων. Ο αισθητήρας επιπέδου, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην δεξαμενή παραμονής και αποθήκευσης, ελέγχει για την σωστή λειτουργία και ειδοποιεί όταν χρειάζεται. Τα μηχανήματα είναι κατασκευασμένα σπό ανοξείδωτο ατσάλι 304.