• Μηχανήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων - Λυμάτων

  • Βιομεμβράνες για MBR - Mitsubishi

  • Trickling Filter Media - ENEXIO

  • Βιοφορείς για MBBR - Enexio

  • Lamella separator - Enexio

  • Μικρο-οργανισμοί - βακτήρια υποστήριξης βιο-επεξεργασίας σε υγρή μορφή (Live liquid Micro-Organisms - L.L.M.O.) της G.E.S. (U.S.A)

BIO-ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ MBR

 BIO-CEL 

Συστήματα επίπεδων μεμβρανών για μονάδες βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων - λυμάτων. 

MITSUBISHI RAC

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 

Η χρήση της τεχνολογίας MBR στις μονάδες βιολογικού καθαρισμού έχει τα ακόλουθα σημαντικά πλεονεκτήματα:

- Αποδίδει συνεχώς και με ασφάλεια επεξεργασμένα υγρά υψηλής καθαρότητας BOD5 < 10 mg/l, SS < 10 mg/l, TN < 5 mg/l διασφαλίζοντας την συνεχή συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας, όσον αφορά την απόρριψη επεξεργασμένων αποβλήτων στο περιβάλλον.

- Αποφυγή προβλημάτων στην επεξεργασία που οφείλονται σε παρουσία filamentus.

- Μεγάλη απομάκρυνση των παθογόνων μικροοργανισμών έτσι ώστε να μην απαιτείται η απολύμανση του νερού από άλλες μεθόδους.

- Επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών σε επιλεγμένες χρήσεις.

- Απαιτείται ελάχιστη επιφάνεια εγκατάστασης σε σχέση με τις συμβατικές τεχνολογίες επεξεργασίας, χαρακτηρίζοντάς την ως ιδανική Τεχνολογία για χρήση σε εφαρμογές όπου ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος.

- Οι μονάδες MBR λειτουργούν σε υψηλές ποσότητες MLSS (10-12 g/l), ελαχιστοποιώντας τις διαστάσεις των απαιτούμενων δεξαμενών για την επεξεργασία και παράγοντας όσο το δυνατόν μικρότερη ποσότητα βιολογικής ιλύος.

Το BIO-CEL χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:

- Την μεγάλη πυκνότητα επιφάνειας μεμβράνης ανά module λόγο των αυτοσυγκρατούμενων μεμβρανών.

- Οι μεμβράνες λόγω της ειδικής κατασκευής τους ”laminate” είναι αυτοσυγκρατούμενεςχωρις πλαίσιο συγκράτησης. Έτσι λοιπόν η μεμβράνη ως ένα υλικό αυτοφερόμενο δεν παρουσιάζει τα γνωστά μειωνεκτήματα των πλαισίων στις μεμβράνες λόγο διαφορετικότητας υλικού.

- Την αποφυγή συγκέντρωσης ξένων στοιχείων στην επιφάνεια της λόγω της υψηλής ποιότητας της επιφάνειας της και της ταλάντωσης της με την ροή του νερού ανάμεσα σε αυτές.

- Τον συνεχή καθαρισμό των μεμβρανών με αέρα που παρέχεται από διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας και την μέγιστη εκμετάλλευση του αέρα στην οξυγόνωνση των λυμάτων.

- Την δυνατότητα αντίστροφης πλύσης.

- Την ικανότητα διατήρησης σταθερής ροής σε όλη την επιφάνεια της λόγω υψηλού υδροδυναμικού σχεδιασμού.

- Την ικανότητα διατήρησης σταθερής ροής σε όλη την επιφάνεια της μεμβράνης λόγω της συγκέντρωσης της στο μέσο της επιφάνειας της σε κοινό συλλεκτήριο αγωγό.

- Την μεγάλη ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης

- Την ελάχιστη απαίτηση συντήρηση με χημικά λόγω πολύ καλής ποιότητας της επιφάνειας της μεμβράνης και την αντίσταση της στην δημιουργία “fouling” πάνω σε αυτή.

- Την δυνατότητα χρήσης της καινοτομίας μηχανικού καθαρισμού των μεμβρανών με μικρά σφαιρίδια πολυπροπυλενίου.

 

ΤΥΠΟΣ Module ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ
BIO-CEL® BC10-10 10m²
BIO-CEL® BC50F-C25-UP150 50 m²
BIO-CEL® BC100F-C25-UP150 100 m²
BIO-CEL® BC400F-C100-UP150 400 m²