• Μηχανήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων - Λυμάτων

  • Βιομεμβράνες για MBR - Mitsubishi

  • Trickling Filter Media - ENEXIO

  • Βιοφορείς για MBBR - Enexio

  • Lamella separator - Enexio

  • Μικρο-οργανισμοί - βακτήρια υποστήριξης βιο-επεξεργασίας σε υγρή μορφή (Live liquid Micro-Organisms - L.L.M.O.) της G.E.S. (U.S.A)

BIOFID

Ισοζυγισμένο θρεπτικό αζώτου και φωσφόρου απαραίτητο για την μεγιστοποίηση της απόδοσης της βιολογικής επεξεργασίας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

BIOFID: Είναι ισοζυγισμένο θρεπτικό αζώτου και φωσφόρου απαραίτητο για την μεγιστοποίηση της απόδοσης της βιολογικής επεξεργασίας.
Περιέχει 82% άζωτο και 18% φωσφόρο σε βιοδιασπόμενη μορφή, διευκολύνοντας έτσι τον μεταβολισμό από τα βακτήρια.
Είναι σε πιτυρούχο μορφή δυσδιάλυτη, ώστε να παρέχει την ευχέρεια αφ' ενός μεν της συγκέντρωσης των μικροοργανισμών σε κροκίδες για την ταχεία καθίζηση και ανακυκλοφορία των, αφ' ετέρου δε της βαθμιαίας απόδοσης των στοιχείων του προϊόντος στα απόβλητα.
Προστίθεται ειδικότερα στις δεξαμενές βιολογικής επεξεργασίας όπως είναι.
Δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία.
Συνιστάται για την ταχύτατη απόδοση της βιολογικής επεξεργασίας κατά τις εκκινήσεις των συστημάτων επεξεργασίας και την διατήρηση σταθερών συνθηκών λειτουργίας και απόδοσης των συνεχώς.
Επιπλέον βοηθά στην καταστολή του αφρισμού κατά τις εκκινήσεις των συστημάτων βιολογικής επεξεργασίας.
Είναι οικονομικότερο και αποτελεσματικότερο στην εφαρμογή του, σε σχέση με οποιεσδήποτε άλλες εναλλακτικές λύσεις.

κωδικός προϊόντος: BIOFID