• Μηχανήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων - Λυμάτων

  • Βιομεμβράνες για MBR - Mitsubishi

  • Trickling Filter Media - ENEXIO

  • Βιοφορείς για MBBR - Enexio

  • Lamella separator - Enexio

  • Μικρο-οργανισμοί - βακτήρια υποστήριξης βιο-επεξεργασίας σε υγρή μορφή (Live liquid Micro-Organisms - L.L.M.O.) της G.E.S. (U.S.A)

Nova Rotors HS

 Αυτό το είδος αντλίας μπορεί να μεταφέρει λάσπη υψηλής περιεκτικότητας σε στερεά. H ιδιόμορφη αυτή κατασκευή της χοάνης και του ιμάντα τροφοδοσίας με την ονομασία τύπος 'S' μπορεί να αντικαταστήσει. 

-Μέγιστη Παροχή: 100 m3/h
-Μέγιστη Πίεση:48 bar
-Μέγιστη θερμοκρασία:180
-Διαθέσιμα μεγέθη:από 020-2 έως 520-1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Με τις αντλίες τύπου 'HS' η Nova Rotors προσφέρει ακριβείς τεχνικές λύσεις για την αποξηραμένη λάσπη που προκύπτει από τις φιλτρόπρεσες με 40% ξηρό στερεό φορτίο. 

Η αντλία με χοάνη HS χρησιμοποείται για τα παρακάτω προϊόντα:
-Αποξηραμένες λάσπες με πάνω από 30% ξηρού στερεού φορτίου
-Κιμά
-Φρούτα
-Κρεμμύδια
-και πολλά άλλα
κωδικός προϊόντος: NOVA_ROTORS_HS