• Μηχανήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων - Λυμάτων

  • Βιομεμβράνες για MBR - Mitsubishi

  • Trickling Filter Media - ENEXIO

  • Βιοφορείς για MBBR - Enexio

  • Lamella separator - Enexio

  • Μικρο-οργανισμοί - βακτήρια υποστήριξης βιο-επεξεργασίας σε υγρή μορφή (Live liquid Micro-Organisms - L.L.M.O.) της G.E.S. (U.S.A)

Pompe Rotomec ECO-MIX

 Εμβαπτιζόμενοι αναδευτήρες της σειράς ECO-MIX κατάλληλοι για ανάδευση και ομογενοποίηση υγρών ή λασπών σε αστικά ή βιομηχανικά απόβλητα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Εφαρμογή: Μίξη και ομογενοποίηση αποβλήτων
Παροχή: 30 ÷ 750 l/sec.
Ονομαστική ισχύς: 0,55 ÷ 10 kW
Στροφές [rpm]: 480 - 750 - 960 - 1450