Ηλιακή Ξήρανση Βιο-Ιλύος

Αποτελεσματικότητα με το μικρότερο ενεργειακό κόστος

Tο θέμα της διαχείρισης της περίσσειας βιολογικής ιλύος - λυματολάσπης από αστικά λύματα έχει αρχίσει να έχει έντονο ενδιαφέρον για τους φορείς διαχείρισης των ΕΕΛ ανά την Ελλάδα, λόγου του κόστους μεταφοράς και του ενεργειακού κόστους. Η περίσσεια που προκύπτει από την λειτουργία μιας ΕΕΛ υπόκειται αφυδάτωσης με μηχανικά μέσα επιτόπου ώστε η συγκέντρωση στερεών στην αφυδατωμένη ιλύ τελικά να κυμαίνεται μεταξύ 15-30% (150-300 kgDS/m3).

Ηλιακή Ξήρανση Βιο-Ιλύος (pdf)