Μικροοργανισμοί LLMO TLC – GES Αμερικής

Image
Image

ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: Βακτήρια – Ένζυμα LLMO – ECOSOCK - ECOBAC

Η ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

LLMO-ECOSOCK-ECOBAC

  Συνθέσεις υψηλής συγκέντρωσης βακτηρίων, συνεχούς παραγωγής ενζύμων.

Η σειρά των συνθέσεων βακτηρίων υψηλής συγκέντρωσης και συνεχούς παραγωγής ενζύμων (σε υγρή και στερεή μορφή) , έχει πάρα πολύ μεγάλο πεδίο εφαρμογών, ιδιαίτερα στην βιολογική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων-λυμάτων, στους λιποσυλλέκτες , στα αντλιοστάσια, στις αποχετεύσεις, στους βόθρους ,στις λίμνες, στις ιχθυοτροφίες, στα συντριβάνια κλπ.

Με ελάχιστο κόστος εφαρμογής των συνθέσεων μικροοργανισμών GES-TLC δίνετε λύσεις στα συνήθη προβλήματα των περιπτώσεων αυτών και εξασφαλίζετε όλα τα οφέλη που αναφέρονται στα συνημμένα γενικά έντυπα των προϊόντων.

Τα προγράμματα και τα προϊόντα εφαρμογής της GES-TLC είναι:

 • Αποτελεσματικά
 • Απλά στην εφαρμογή τους
 • Οικονομικά
 • Φιλικά προς το περιβάλλον

 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Η προσθήκη των LLMO προτείνεται για την υποστήριξη μικρομεσαίου μεγέθους συστημάτων βιολογικής επεξεργασίας ή για επανεκκινήσεις ή όπου χρειάζεται άμεση απόδοση.

- Η εφαρμογή των ECOSOCK προτείνεται για τη διαρκή υποστήριξη των συστημάτων(τοποθέτηση 1 φορά το μήνα), καθώς η χρήση τους είναι απλή και δεν απαιτεί άλλη ενασχόληση από το προσωπικό.

Τα ECOSOCKS προτείνονται ως  οικονομικότερη λύση για συστήματα έως 4.000 άτομα.

- Η εφαρμογή ECOBAC (μικροοργανισμοί σε σκόνη), προτείνεται για μεγαλύτερα συστήματα βιολογικής επεξεργασίας.

Η εφαρμογή ECOBAC, μειώνει το κόστος εφαρμογής.

Για  την  απόλυτη  επιτυχία  των  εφαρμογών με μικροοργανισμούς,  απαιτούνται  εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στην επεξεργασία των λυμάτων που πρέπει να διαθέτουν όσοι προμηθεύουν μικροοργανισμούς.

Τα προγράμματα εφαρμογής εκπονούνται κατά περίπτωση με βάση κυρίως:

-Τα τεχνικά δεδομένα του συστήματος

-Τη μέθοδο της βιολογικής επεξεργασίας που εφαρμόζεται

-Τις φάσεις επεξεργασίας του συστήματος

-Τα ειδικά θέματα και τις ανάγκες υποστήριξης του συστήματος.

Τα προγράμματα καταρτίζονται μετά από επίσκεψη έμπειρου συνεργάτη μας, με στόχο την βέλτιστη τεχνοοικονομική λύση και την μεγιστοποίηση του αποτελέσματος της εφαρμογής.

H πλούσια πολυετής εμπειρία μας στην επεξεργασία των αποβλήτων και η εμπειρία των τοπικών συνεργατών μας είναι στη διάθεσή σας.

Επισημαίνουμε ότι η υποστήριξή μας δεν αφορά μόνο την εφαρμογή των προγραμμάτων της GES-TLC, αλλά και γενικότερα την καλή λειτουργία του συστήματός σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Θα σας φανούμε χρήσιμοι.

 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ LLMO E1 G1 S1

Για αστικά λύματα:

Ανά 100m3 λύματα ημερησίως (400 άτομα) x 65gr BOD5 /άτομο/ημέρα: 1 φιάλη LLMO/εβδομάδα.

Προτείνεται η εβδομαδιαία δόση να διαιρείται σε δύο ημέρες.

Μισή φιάλη Δευτέρα, μισή φιάλη Πέμπτη, μετά από ανακίνηση της φιάλης ώστε να αναδεύεται το περιεχόμενό της.

Για άλλες παροχές η δόση διαμορφώνεται αναλογικά.

Π.χ. για 150 m3/ημέρα η εβδομαδιαία δόση είναι 1 ½  φιάλη κ.ο.κ.

 

2.Για βιομηχανικά απόβλητα:

8-10ml LLMO/kg BOD5/ημέρα.

Η αντίστοιχη προσθήκη μπορεί να γίνεται ανά δύο ή τρείς ημέρες.

Μετά από δύο έως τρείς μήνες, η δόση ενδεχομένως να μειωθεί, ιδιαίτερα εάν υπάρχει αεριζόμενη εξισορρόπηση και δεν παρεμβάλλεται κροκίδωση και καθίζηση.

 Επίσης, η εβδομαδιαία προσθήκη μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.

Π.χ. Ημερήσια παροχή 200 m3x BOD5 1000mg/λίτρο=200kg BOD5/ημέρα.

Η δόση LLMO: 200kg BODx 10ml LLMO=2 λίτρα LLMO/ημέρα.

Προτείνουμε ως βέλτιστη δόση Δευτέρα και Πέμπτη από 7 λίτρα κάθε φορά.

Τα LLMO προστίθενται χωρίς καμία προετοιμασία στην αεριζόμενη δεξαμενή εξισορρόπησης ή στην δεξαμενή αερισμού.

Υπερβάσεις στις δοσολογίες λειτουργούν θετικά.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ LLMO Ν1

Για δεξαμενή αερισμού με χρόνο παραμονής μεγαλύτερο από 24 ώρες: 16mg/λίτρο/εβδομάδα.

Για δεξαμενή αερισμού με χρόνο παραμονής 12-24 ώρες:20mg/λίτρο/εβδομάδα.

Για δεξαμενή αερισμού με χρόνο παραμονής 6-12 ώρες:24mg/λίτρο/εβδομάδα.

Πχ 300m3/ημέρα με 24 ώρες χρόνο παραμονής : 300m3x20mg/λίτρο/εβδομάδα=6l N1/εβδομάδα.

Προτείνεται η εβδομαδιαία δόση να δίνεται σε 3 ημέρες.

Πχ Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή από 2 λίτρα κάθε φορά.

Εάν χρησιμοποιείται bioreactor η δόση μειώνεται κατά 50%.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ECOSOCK

Για αστικά λύματα:

Οι δόσεις είναι:

 • 1 τεμάχιο MODEL I /μήνα για 16kg BOD5/ημέρα ή 250 άτομα ή 65m3/ημέρα
 • 1 τεμάχιο MODEL II /μήνα για 40kg BOD5/ημέρα ή 625 άτομα ή 156m3/ημέρα
 • 1 τεμάχιο MODEL III /μήνα για 65kg BOD5/ημέρα ή 1000 άτομα ή 250m3/ημέρα

Για μικρότερες, ενδιάμεσες, μεγαλύτερες φορτίσεις μπορείτε να κάνετε συνδυασμούς των παραπάνω models.

Π.χ.  α) Για 500 άτομα (125m3/ημέρα ή 32,5kg BOD5/ημέρα) η μηνιαία δόση μπορεί να είναι 2 τεμάχια MODEL I ή 1 τεμάχιο MODEL II

β) Για 1500 άτομα (375m3/ημέρα ή 97,5kg BOD5/ημέρα) η μηνιαία δόση μπορεί να είναι 1 τεμάχιο MODEL III και 1 τεμάχιο MODEL II 

2.Για βιομηχανικά απόβλητα:

Οι δόσεις είναι:

 • 1 τεμάχιο MODEL I /μήνα /16kg BOD5/ημέρα
 • 1 τεμάχιο MODEL II  /μήνα /40kg BOD5/ημέρα
 • 1 τεμάχιο MODEL III /μήνα/65kg BOD5/ημέρα

Π.χ. Εάν έχουμε ημερήσια παροχή 200 m3 x BOD5 1000mg/λίτρο=200 kg BOD5/ημέρα, η δόση είναι 3 τεμάχια ECOSOCK MODEL III/μήνα. 

3.Για μεγαλύτερες παροχές:

Για μεγαλύτερες παροχές σε βιομηχανίες ή πόλεις, ζητήστε μας να σας δώσουμε πρόγραμμα ειδικών εφαρμογών με μικροοργανισμούς σε στερεά μορφή(σκόνη).

ECOSOCK

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

 • Είναι σε μορφή σκόνης σε ειδικούς σάκους με σπάγκο και έχουν ενσωματωμένα:
 • Βακτήρια συνεχούς παραγωγής εξωενζύμων
 • Επιλεγμένα θρεπτικά
 • Δεσμευμένο οξυγόνο
 • Αποδίδουν σταδιακά το περιεχόμενό τους.
 • Έχουν μεγάλη διάρκεια δράσης (αντικατάσταση ανά 6 εβδομάδες).
 • Τοποθετούνται απλά χωρίς καμία υποδομή ή προετοιμασία.
 • Έχουν απεριόριστο χρόνο αποθήκευσης.
 • Μειώνουν σημαντικά το BOD5 και τη βιολάσπη.
 • Μειώνουν την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας.
Image

NL & SL

 • Εξάλειψη στις άλγες.
 • Θεαματική μείωση της οργανικής λάσπης και του αζώτου σε ιχθυοκαλλιέργειες (γλυκού ή αλμυρού νερού), ενυδρεία, λίμνες κλπ. και επαναφορά της αυθεντικής γεύσης του νερού για τα ψάρια.
Image
Προ L.L.M.O.
Μετά L.L.M.O.

Η εταιρεία

Η EUROMARKET δεν προμηθεύει μόνο τον εξοπλισμό.

Προσφέρει επιπλέον:

 • - Διαρκή τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την πώληση.
 • - Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού.
 • - Εκπαίδευση για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση.
 • - Υποστήριξη για τις επισκευές.
 • - Προμήθεια ανταλλακτικών.
 • - Αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων κλπ.
 • - Προσφέρει συγχρόνως την πολυετή και πλούσια εμπειρία της για την επιλογή των κατάλληλων μηχανημάτων για βέλτιστες τεχνικο-οικονομικές λύσεις, ανά εφαρμογή.

Διαθέτει πλήρη επιστημονική και τεχνική επάνδρωση και ανάλογη οργανωτική υποδομή.

Επικοινωνία

Γραφεία - Εργοστάσιο:

Δημοκρίτου 9, 19441 ΒΙ. ΠΕ. Κορωπίου

Tel: + 30 210 7245642

      + 30 210 7245383

      + 30 210 6620259

Email: info@euromarket.com.gr

ΑΡ .ΓΕΜΗ: 7045301000