Αντλίες

Κοχλιωτές αντλίες – προοδευτικής κοιλότητας

Εφαρμογές: Μεταφορά λάσπης, παχύρρευστων υγρών, διαλυμάτων πολυηλεκτρολύτη, βιομηχανικές εφαρμογές (οινοποιία, χαρτοποιία, παραγωγή ελαιόλαδου, κλπ.)

Εμβαπτιζόμενες

Εφαρμογές: Μεταφορά νερού και ακαθάρτων, λυμάτων, λάσπης

Ξηράς τοποθέτησης φυγοκεντρικές

Εφαρμογές: Μεταφορά νερού και ακαθάρτων, λυμάτων, λάσπης

Αντλίες κενού περιστροφικού πτερυγίου και υγρού δακτυλίου

Εφαρμογές: Βιομηχανικές εφαρμογές, άντληση αερίων

Η εταιρεία

Η EUROMARKET δεν προμηθεύει μόνο τον εξοπλισμό.

Προσφέρει επιπλέον:

  • - Διαρκή τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την πώληση.
  • - Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού.
  • - Εκπαίδευση για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση.
  • - Υποστήριξη για τις επισκευές.
  • - Προμήθεια ανταλλακτικών.
  • - Αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων κλπ.
  • - Προσφέρει συγχρόνως την πολυετή και πλούσια εμπειρία της για την επιλογή των κατάλληλων μηχανημάτων για βέλτιστες τεχνικο-οικονομικές λύσεις, ανά εφαρμογή.

Διαθέτει πλήρη επιστημονική και τεχνική επάνδρωση και ανάλογη οργανωτική υποδομή.

Επικοινωνία

Γραφεία - Εργοστάσιο:

Δημοκρίτου 9, 19441 ΒΙ. ΠΕ. Κορωπίου

Tel: + 30 210 7245642

      + 30 210 7245383

      + 30 210 6620259

Email: info@euromarket.com.gr

ΑΡ .ΓΕΜΗ: 7045301000