Βιοφορείς MBBR Euroconstruction

ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 • Η εφαρμογή της τεχνολογίας MBBR (Moving Bed Biofilm Reactors) εφαρμόζεται διεθνώς όλο και περισσότερο, καθώς επιλέγεται σαν ιδανική λύση για την αναβάθμιση και επέκταση υπαρχόντων συστημάτων, καθώς επίσης και για νέα συστήματα.
 • Η εξοικονόμηση χώρου, η αξιοποίηση των υπαρχόντων δεξαμενών, η αύξηση της απόδοσης, η ταχύτητα της εφαρμογής, το μειωμένο κόστος και τα λοιπά πλεονεκτήματα την έχουν αναγάγει σαν την ορθότερη   επιλογή για την κάλυψη των απαιτήσεων της Νέας Νομοθεσίας για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών.
 • Η ορθή επιλογή των κατάλληλων βιοφορέων ανά εφαρμογή, εξασφαλίζει τον ορθό σχεδιασμό του συστήματος.
 • Η επιλογή αυτή δεν είναι εύκολη υπόθεση και απαιτεί την τεχνική υποστήριξη των έμπειρων κατασκευαστών για όλες τις εφαρμογές.
 • Ο σχεδιασμός των στοιχείων της εταιρείας μας επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα μέσα από τα κενά με αποτέλεσμα αφενός μεν την μεγιστοποίηση της απόδοσης, αφετέρου δε τον αυτοκαθαρισμό τους.
 • Οι βιοφορείς B I O C A R R I E R E U R O M® κατασκευάζονται από την ECC στην Ελλάδα κάτω από αυστηρό έλεγχο ποιότητας, και διατίθενται από την Εταιρεία μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
 • Χαμηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας
 • Μεγάλες ενεργές επιφάνειες
 • Μεγάλα ανοίγματα
 • Μεγάλη μείωση του BOD5 και του αζώτου
 • Μειωμένη παραγωγή ιλύος
 • Κατασκευάζονται στην Ελλάδα κάτω από
  αυστηρό και ποιοτικό έλεγχο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Αστικά και βιομηχανικά απόβλητα
 • Αναβάθμιση σε υπάρχοντα συστήματα
 • Εφαρμογή σε νέα συστήματα
 • Προσθήκη ως δευτεροβάθμια φάση επεξεργασίας
 • Αύξηση της απονιτρικοποίησης
 • Αύξηση απόδοσης
 • Compact μονάδες επεξεργασίας
 • IFAS (Integrated fixed-film activated sludge)
 • Εφαρμογές σε υδατοκαλλιέργειες.
Image

Η εταιρεία

Η EUROMARKET δεν προμηθεύει μόνο τον εξοπλισμό.

Προσφέρει επιπλέον:

 • - Διαρκή τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την πώληση.
 • - Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού.
 • - Εκπαίδευση για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση.
 • - Υποστήριξη για τις επισκευές.
 • - Προμήθεια ανταλλακτικών.
 • - Αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων κλπ.
 • - Προσφέρει συγχρόνως την πολυετή και πλούσια εμπειρία της για την επιλογή των κατάλληλων μηχανημάτων για βέλτιστες τεχνικο-οικονομικές λύσεις, ανά εφαρμογή.

Διαθέτει πλήρη επιστημονική και τεχνική επάνδρωση και ανάλογη οργανωτική υποδομή.

Επικοινωνία

Γραφεία - Εργοστάσιο:

Δημοκρίτου 9, 19441 ΒΙ. ΠΕ. Κορωπίου

Tel: + 30 210 7245642

      + 30 210 7245383

      + 30 210 6620259

Email: info@euromarket.com.gr

ΑΡ .ΓΕΜΗ: 7045301000